Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Start:
23. marzec 2018
Koniec:
23. marzec 2018
Kod:
2651WR
Cena:
540,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Wrocław

Cel szkolenia

{tab=Cel}

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki SN, stanowiska i interpretacje ZUS, US i PIP. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, muszące dokonywać korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.

{tab=Prowadzący}

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadziła szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykładała na studiach podyplomowych „Kadry i płace” na Uniwersytecie Łódzkim.

{tab=Program}

 • Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS
 • Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
 • Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie trzydziestokrotności
  • Dokumenty korygujące do ZUS
  • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
  • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
  • Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek
 • Nadpłata składek z umowy zlecenie
 • Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu trzydziestokrotności
  • Dokumenty korygujące do ZUS
  • Ustalenie niedopłaty składek
  • Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
  • Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek
 • Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
 • Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenie
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika
 • Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego
 • Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia
 • Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń
 • Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika
 • Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
 • Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS
 • Obowiązek korekty za lata wcześniejsze
 • Pytania i dyskusja

{tab=Lokalizacja}

Wrocław

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane