Reforma RODO w Dziale HR

Start:
19. marzec 2018
Koniec:
19. marzec 2018
Kod:
3798WA
Cena:
540,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

Kompleksowe przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracowników, z uwzględnieniem unijnej nowelizacji RODO, która zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Zostaną omówione praktyczne aspekty i najnowsze interpretacje prawne dotyczące spraw pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek prawnych oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry kierowniczej i działów kadr.

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza oraz specjaliści HR z różnych obszarów - kadr, płac, rekrutacji i zarządzania personelem

Prowadzący

Dorota Strzelec

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener biznesu i doświadczony menedżer. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży doradczej – kierowała firmą świadczącą usługi outsorucingu kadr oraz agencją doradztwa personalnego, prowadziła projekty rekrutacyjne oraz programy outplacement dla specjalistów i kadry kierowniczej, doradzała międzynarodowym firmom w zakresie doskonalenia procedur zarządzania i dostosowania polityki personalnej do wymogów polskiego prawa. W ostatnich latach była głównie zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu - opracowywała kompleksowe procedury anty-mobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów, wielokrotnie była członkiem zewnętrznej komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające w przypadku złożenia skargi pracownika na dyskryminację lub mobbing. Jest prelegentem wielu konferencji oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Program

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
  • Najważniejsze przepisy prawne i zmiany w 2018 r.
  • Rodzaje danych osobowych - dane „zwykłe” i „wrażliwe”
  • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych – jak jest, jak będzie
  • Zabezpieczenie zbiorów danych oraz przykłady naruszeń bezpieczeństwa
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zakres i forma, czy „stara” zgoda będzie ważna po nowelizacji przepisów?
  • Rozszerzony obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane
 • Proces rekrutacji
  • Zakres informacji, jakich pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy
  • Obowiązki informacyjne wobec kandydatów – stan obecny i zmiany
  • Rozmowa kwalifikacyjna – o co można lub nie można pytać kandydatów?
  • Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów – m.in. referencje, Internet, zbieranie informacji o stanie zdrowia i życiu prywatnym
  • Testy rekrutacyjne i psychologiczne – możliwości i ograniczenia stosowania, wyniki testów jako dane osobowe
  • Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?
 • Dane osobowe pracowników
  • Zakres danych osobowych niezbędnych dla realizacji obowiązków pracodawcy
  • Ile pracodawcy wolno wiedzieć o pracowniku – przykłady zbierania niedozwolonych danych
  • Projekt nowych regulacji – m.in. zapytanie o karalność, dane biometryczne, monitoring, świadczenia z ZFŚS
  • Tajemnica wynagrodzenia pracownika – zasady i wyjątki
  • Wykorzystanie wizerunku i danych pracownika dla potrzeb marketingowych firmy
  • Dane osobowe w relacjach ze związkami zawodowymi
  • Zakres niezbędnych zmian w procedurach wewnętrznych pracodawców w związku z ujednoliceniem przepisów UE (RODO)

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Reforma RODO w Dziale HR

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane