Reprezentacja, reklama, promocja - skutki podatkowe (PDOF, PDOP, VAT) w świetle aktualnych przepisów, interpretacji i wyroków

Start:
16. marzec 2018
Koniec:
16. marzec 2018
Kod:
2212WA
Cena:
540,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

{tab=Cel}

Przepisy regulujące skutki podatkowe działań w zakresie reprezentacji, reklamy, promocji są nieprecyzyjne i budzą liczne wątpliwości interpretacyjne. Wiele zagadnień związanych rozliczeniem podatkowym tych działań jest przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów.  Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z podatkowym rozliczeniem (PDOF, PDOP i VAT) szeroko rozumianych działań promocyjnych, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, interpretacji i wyroków.   Metodyka szkolenia obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

{tab=Prowadzący}

Piotr Passowicz

Doradca podatkowy. Zdobył wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m. in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla klientów z Polski i zagranicy. Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, na zlecenie firm szkoleniowych, przedsiębiorstw oraz organizacji branżowych. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, w której pełni funkcję Eksperta Wiodącego z zakresu monitoringu praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz innych organów. Ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dotyczących prawa podatkowego.

{tab=Program}

 • Zwolnienia z PDOF w związku z działaniami promocyjnym - aktualne interpretacje i wyroki
  • Zakres stosowania zwolnień z PDOF w zw. ze świadczeniami otrzymywanymi przez osoby fizyczne w ramach działań promocyjnych (limity 760 zł, 200 zł, 2280 zł) w świetle aktualnych interpretacji i wyroków, m. in. w ramach konkursów, loterii, sprzedaży premiowej, świadczeń związanych z reklamą i promocją.
 • Zakres stosowania zryczałtowanego PDOF – stawki 10% i 19%
  • Rozbieżności interpretacyjne dot. zastosowania zryczałtowanego podatku wg stawki 10% w przypadku działań promocyjnych adresowanych do przedsiębiorców. Zmiana stanowiska organów podatkowych w kwestii podmiotu będącego płatnikiem podatku 10%. Zakres stosowania zryczałtowanego PDOF wg stawki 19%. Stawka 19% a działania (konkursy, loterie, sprzedaż premiowa) opodatkowane dotychczas zryczałtowanym podatkiem wg stawki 10 %.
 • Sprzedaż towarów za symboliczną kwotę (np. 1 zł) – ryzyka i możliwości optymalizacji
  • Stanowisko organów podatkowych i sądów dot. akcji promocyjnych (np. konkursów, programów lojalnościowych), w ramach których nagrody są przekazywane nie bezpłatnie, lecz sprzedawane beneficjentom poniżej ceny zakupu (np. za „symboliczną złotówkę”). Zakres prawa do odliczenia VAT w przypadku sprzedaży towarów promocyjnych poniżej ceny zakupu. Aktualne stanowisko organów podatkowych w sprawie skutków w VAT sprzedaży pracownikom towarów / usług poniżej ceny zakupu.
 • Wydatki na reprezentację
  • Wydatki na reprezentację – najnowsze interpretacje wydane po przełomowym wyroku NSA i interpretacji ogólnej MF (m. in. posiłek z kontrahentem w restauracji i w siedzibie, napoje alkoholowe, upominki bez logo, kontrowersje dot. upominków z logo przeznaczonych dla wybranych klientów, wyżywienie dla ekipy filmowej, dekoracje w lokalu, spotkania branżowe, impreza integracyjna).
 • Bony podarunkowe, vouchery, karty rabatowe
  • Aktualne stanowisko organów podatkowych i sądów (w tym przełomowy wyrok TSUE) dotyczące skutków nieodpłatnego przekazywania / sprzedaży „bonów podarunkowych”. Skutki sprzedaży / przekazania „voucherów”, „kart rabatowych”. Wątpliwości dot. rozumienia tych pojęć (niezdefiniowanych w przepisach). Możliwości wykorzystania do optymalizacji podatkowej działań promocyjnych.
 • Przekazywanie nagród / towarów promocyjnych klientom zleceniodawcy (wyrok TSUE ws. Baxi Group Ltd.)
  • Podatek VAT od nagród przekazywanych przez agencje reklamowe klientom zleceniodawcy akcji promocyjnej (np. programu lojalnościowego, konkursu, loterii promocyjnej) – aktualne stanowisko organów podatkowych i polskich sądów (po wyroku TS UE ws. Baxi Group Ltd.). Najczęściej stosowane alternatywne schematy realizacji takich akcji promocyjnych – skutki podatkowe – wady, zalety.
 • Kasy fiskalne - przekazywanie „towarów wrażliwych” (np. wino, pendrive, perfumy)
  • Zakres obowiązku stosowania kas fiskalnych w związku z przekazywaniem na cele promocyjne „towarów wrażliwych”, np. kosmetyki, płyty CD, pendrive, napoje alkoholowe, aparaty fotograficzne, niezależnie od przekroczenia limitów określonych w rozporządzeniu MF. Inne skutki związane z przekazywaniem / konsumpcją napojów alkoholowych w ramach działań promocyjnych (m. in. akcyza, koncesja, możliwość zaliczenia do KUP).
 • Imprezy integracyjne, szkolenia dla klientów / pracowników– aktualne interpretacje i wyroki
  • Aktualne stanowisko organów podatkowych i sądów w sprawie skutków podatkowych organizacji szeroko rozumianych „imprez integracyjnych”, w tym imprez wyłącznie dla pracowników własnych organizatora oraz imprez z udziałem osób towarzyszących pracowników, imprez o charakterze integracyjno – promocyjnych (z udziałem zaproszonych gości, np. klientów, potencjalnych klientów). Skutki w PDOF dla osób uczestniczących w imprezie. Możliwość zaliczenia przez organizatora wydatków na organizację imprezy do KUP. Skutki w VAT imprez oraz szkoleń wyjazdowych, ryzyko związane z odliczaniem podatku naliczonego.
 • Inne zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji i wyroków
  • Premia pieniężna (bonus) – skutki podatkowe dla przyznającego i beneficjenta. Nieodpłatne przekazania towarów bez wartości konsumpcyjnej a VAT. Aktualne interpretacje dot. przekazywania „prezentów o małej wartości” (m. in. w opakowaniach zbiorczych) oraz „próbek”. Rozliczenie podatkowe sponsoringu (m. in. warunki zaliczenia do KUP przez sponsora, nowe stanowisko organów w sprawie możliwości odliczenia VAT przez sponsorowanego). Świadczenia przekazywane w zw. z promocją uznawane przez organy podatkowe za darowiznę.

{tab=Lokalizacja}

Warszawa, ul. Marynarska 11

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Reprezentacja, reklama, promocja - skutki podatkowe (PDOF, PDOP, VAT) w świetle aktualnych przepisów, interpretacji i wyroków

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane