Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Start:
22. marzec 2018
Koniec:
23. marzec 2018
Kod:
2382PO
Cena:
1100,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Poznań

Cel szkolenia

{tab=Cel}

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • podstaw zarządzania ryzkiem
  • analizy i oceny ryzyka
  • zarządzania ryzykiem i optymalizacji ryzyka
  • metod i technik zabezpieczających przed ryzykiem
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  • oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych w oparciu o wykorzystanie opcji realnych
  • strategii

METODA

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

UWAGA: Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - Excelu

{tab=Prowadzący}

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 

{tab=Program}

I DZIEŃ
 • Podstawowe zagadnienia
  • Koncepcja ryzyka
  • Podmioty gospodarcze – spółki kapitałowe
  • Inwestycje rzeczowe, finansowe i  inwestycje w czynnik ludzki
  • Strategie wykorzystywane w działalności gospodarczej
  • Cykl rozwojowy projektu (przedsięwzięcia) inwestycyjnego
 • Wartość pieniądza w czasie
  • Oprocentowanie proste i składane
  • Dyskontowanie proste i składane
  • Kapitalizacja odsetek
  • Nominalna i efektywna stopa procentowa
  • Strumienie gotówki
  • Warsztaty praktyczne
 • Techniki zarządzania ryzykiem
  • Planowanie ryzyka
  • Identyfikacja ryzyka
  • Klasyfikacja ryzyka
  • Pomiar ryzyka
  • Metody reagowania na ryzyko
  • Nadzorowanie i kontrola ryzyka

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ
 • Zarządzanie i zabezpieczanie przed ryzykiem
  • Strategie zarządzania i optymalizacja ryzyka
  • Tradycyjne metody zabezpieczenia przed ryzykiem
  • Innowacyjne metody zabezpieczenia przed ryzykiem
  • Ryzyko,a opłacalność inwestycji w decyzjach rozwojowych
  • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka
  • Przykłady praktyczne
 • Wykorzystanie opcji realnych do generowania dodatkowych dochodów
  • Podstawowe pojęcia
  • Wykorzystanie opcji realnych
  • Wpływ opcji realnych na zabezpieczenie przed ryzykiem
  • Przykłady praktyczne
 • Strategie hedgingowe (zabezpieczające przed ryzykiem)
  • Zabezpieczenie przed ryzkiem płynnośc
  • Zabezpieczenie przed ryzkiem walutowym
  • Zabezpieczenie przed ryzkiem stopy procentowej
  • Zabezpieczenie przed ryzkiem indeksowym
  • Zabezpieczenie przed ryzkiem katastroficznym i pogodowym
  • Przykłady praktyczn

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

{tab=Lokalizacja}

Poznań

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

 

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane