Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard

Start:
12. marzec 2018
Koniec:
13. marzec 2018
Kod:
1529GD
Cena:
1100,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Gdańsk

Cel szkolenia

{tab=Cel}

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • Lepiej rozumieć proces zarządzania strategicznego i jego rolę w funkcjonowaniu firmy
 • Rozumieć istotę i sposób funkcjonowania BSC
 • Tworzyć cele strategiczne firmy w 4 perspektywach BSC
 • Posiadać umiejętność tworzenia mapy strategii
 • Posiadać umiejętność doboru mierników dla BSC
 • Zrozumieć sposób tworzenia kart strategii w perspektywach BSC
 • Zrozumieć sposób zastosowania metody Balanced Scorecard do oceny realizacji strategii przedsiębiorstwa

{tab=Prowadzący}

Jarosław Bogusz

Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim o specjalności: Organizacja i Zarządzanie oraz odbył szereg staży naukowych: w European School of Management w Niemczech (Paris – Berlin – Oxford – Madrid – Berlin), Middlesex University Business School w Wielkiej Brytanii oraz School of Management (Lund University) w Szwecji. Od wielu lat współpracuje jako doradca i konsultant z ośrodkami kształcenia biznesu w Polsce. Obecnie specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu przez cele, zarządzaniu zmianą, zarządzaniu organizacją, kształtowaniu struktur organizacyjnych, zarządzaniu wartością firmy oraz kierowniczych grach decyzyjnych. Będąc konsultantem w powyższych dziedzinach, służy wiedzą i doświadczeniem polskim i międzynarodowym firmom działającym w Polsce. Brał udział w licznych programach szkoleniowych dla wielu firm: BOT Górnictwo i Energetyka, Energa, Energomontaż-Północ, FM Logistic, Generali, Grupa Lotos, Grupa Żywiec, Lotos Paliwa, Makro Cash and Carry, Marwit, Ministerstwo Gospodarki, PKO BP, Poczta Polska, Polfa, Polkomtel, Polpharma, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń, Telekomunikacja Polska, Telewizja Polska, Wólczanka, WSK PZL Rzeszów, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Związek Pracodawców Kolejowych. Jest jest ponadto wykładowcą na podyplomowych studiach Master of Business Administration, prowadzonych przez GFKM we współpracy Rotterdam School of Management oraz Podyplomowych Studiach Menedżerskich „Europejski Model Zarządzania” realizowanych przez GFKM we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.

{tab=Program}

PROJEKTOWANIE SYSTEMU BSC

 • Proces formułowania strategii firmy
 • Misja i wizja firmy
 • Trzy poziomy strategii
 • Analiza strategiczna otoczenia
 • Analiza strategiczna organizacji
 • Przełożenie strategii na działania operacyjne

ISTOTA BALANCED SCORECARD

 • Struktura BSC
 • Perspektywa finansowa
 • Perspektywa klienta
 • Perspektywa procesów
 • Perspektywa rozwoju
 • Krytyczne Czynniki Sukcesu w metodologii BSC

SYSTEM CELÓW STRATEGICZNYCH W BSC

 • Podstawowe zasady formułowania celów
 • Zdefiniowanie pojęcia celu i jego podstawowych atrybutów
 • Współzależność celów od strategii przedsiębiorstwa,
 • Wykorzystanie metody SMART w procesie wyznaczania celów,
 • Fazy procesu generowania celów
 • Zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w czterech perspektywach BSC
 • Związki przyczynowo-skutkowe
 • Tworzenie mapy strategii
 • Tworzenie systemu mierników

WDRAŻANIE SYSTEMU BSC W FIRMIE

 • Proces wdrażania karty wyników w przedsiębiorstwie - „metoda krok po kroku”
 • Komunikowanie wyników
 • Kaskadowania BSC na wszystkie poziomy firmy
 • Warunki niezbędne do realizacji strategii przy wykorzystaniu metodologii BSC
 • Typowe problemy w procesie wdrażania BSC

{tab=Lokalizacja}

Gdańsk

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 337 64 74
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane