Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych

Start:
12. luty 2018
Koniec:
13. luty 2018
Kod:
WAW0460
Cena:
1100,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

{tab=Cel}

Szkolenie ma na celu przedstawienie różnych aspektów, metod i technik optymalizacji kosztów oraz wykształcenie u uczestników szkolenia wybranych umiejętności w zakresie optymalizacji kosztów.

{tab=Prowadzący}

Sławomir Lasota

Specjalizuje się w obszarach z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową. Na zajęciach skutecznie uczy menedżerów, jak w praktyce zarządzać finansami firmy. Konsultant biznesu z 15 letnim doświadczeniem trenerskim. W swojej karierze zawodowej trzy lata pełnił funkcję Controllera Finansowego Rafinerii Gdańskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu i zarządzania płynnością finansową w ponad dwudziestu przedsiębiorstwach, m.in. w Grupie LOTOS, Grupie Bumar, Grupie Orlen. Wykładowca na Podyplomowych Studiach MBA. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Stypendysta na Otto Friedrich Uniwersität Bamberg, w Niemczech. Obecnie Dyrektor Finansowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

{tab=Program}

Moduł I - Formularze sprawozdawcze

 • Finansowa natura przedsiębiorstwa
 • Przepływy kapitału
 • Rodzaje przedsiębiorstw, działalności firm
 • Rodzaje sprawozdań finansowych

Moduł II - Rachunek zysków i strat

 • Rachunek Zysków i Strat
 • Układ kalkulacyjny a porównawczy
 • Wskaźniki Rentowności
 • Zarządczy układ Rachunku Wyników

Moduł III - Bilans

 • Struktura aktywów i pasywów
 • Relacje bilansowe
 • Bilans w ujęciu Zarządczym
 • Struktura kapitału pracującego

Moduł IV - Płynność finansowa

 • Budowa wskaźników rotacji
 • Budowa wskaźników płynności finansowej
 • Piramid Du Pointa
 • Podsumowanie
 • Podsumowanie

{tab=Lokalizacja}

Warszawa, Marynarska 11

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane