Rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO - Warsztaty praktyczne

Start:
14. luty 2018
Koniec:
16. luty 2018
Kod:
4194WY
Cena:
2550,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Kazimierz Dolny, Hotel Król Kazimierz

Cel szkolenia

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że w przyszłym roku wejdzie w życie nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymusi zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

Każdy z działów w firmie musi się przyjrzeć, w jakim stopniu zmiany wpłyną na jego działalność. Tym bardziej, że od maja 2018 roku za łamanie nowych przepisów wprowadzonych unijnym rozporządzeniem grożą, inaczej niż dotychczas, wysokie kary finansowe.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii danych osobowych w zatrudnieniu.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, a zatem każdej firmy działającej na polskim rynku.

Prowadzący

Katarzyna Ziółkowska

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy oraz danych osobowych. Przez 6 lat zarządzała Zespołem Prawa Pracy i Emerytur w międzynarodowej Kancelarii w Warszawie. Pracowała również w Departamencie Prawa Głównego Inspektoratu Pracy. Jej praktyka obejmuje doradztwo z zakresu zatrudniania oraz zwalniania pracowników wszystkich szczebli, optymalizacji zatrudnienia i delegowania. Specjalizuje się także w prawie danych osobowych, w tym w tworzeniu dokumentacji, powierzeniu przetwarzania danych i ich transferu do krajów trzecich. Biegle włada językiem niemieckim i angielskim. Jest autorem m.in. rozdziału dotyczącego compliance w Polsce w zbiorowej publikacji „Rechtsmanagement im Unternehmen” („Zarządzanie prawem w przedsiębiorstwie”).

Paweł Wróbel

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy Work Time Planner, a także stałym konsultantem kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i czasie pracy.

Program

CZĘŚĆ PRAWNA

 • Źródła i filozofia rewolucyjnych zmian
  • po co nam RODO? Cel i historia regulacji europejskiej
  • bezpośrednie stosowanie RODO: kto musi stosować nowe przepisy?
  • nowa polska ustawa uściślająca niektóre zagadnienia RODO. Czy zawiera przepisy istotne dla działu HR?
  • Grupa Robocza Art. 29: co w praktyce dają jej wytyczne? Jakie wskazówki wydano dla pracodawców?
 • fundamentalne zasady legalnego przetwarzania danych osobowych z praktycznymi wskazówkami
  • co pracodawca może wiedzieć o załodze, czyli które informacje można legalnie pozyskać?
  • dane szczególnych kategorii: które informacje wrażliwe można i warto przechowywać?
  • na jakiej podstawie przetwarzamy dane pracowników?
  • kiedy warto uzyskać zgodę pracownika i jak powinna brzmieć? Przykłady
  • rekrutujemy: legalne przetwarzanie danych kandydatów do pracy według RODO
  • rozstajemy się: jak długo można przechowywać dane pracowników?
  • monitorowanie załogi: środki i zasady kontroli wykonania pracy. Co można monitorować w zakładzie pracy, a co w terenie? Odcisk palca i GPS
  • komu i które dane pracowników można udostępnić: co można przekazać związkom zawodowym, komisji ZFŚŚ, członkom rodziny?
  • outsourcing danych kadrowych: nowe wymogi umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kto za co odpowiada?
  • jak prawidłowo przekazać dane osobowe w ramach grupy kapitałowej, a jak do państwa trzeciego?
  • nowe narzędzia pracowników do kontroli ich własnych danych osobowych: wgląd i prostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu, przenoszenie danych, profilowanie
 • Jak przygotować dział HR na nadchodzące zmiany?
  • formalne wymogi RODO dla pracodawcy: najważniejszym zadaniem analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych
  • jak i o czym musimy informować pracowników: prawidłowa klauzula informacyjna jako jedno z głównych zadań działu HR. Praca na praktycznym przykładzie
  • niezbędna dokumentacja wewnętrzna z zakresu ochrony danych osobowych według RODO: rejestr czynności przetwarzania i zgłaszanie incydentów
  • wdrażanie systemu ochrony danych osobowych pracowników w zakresie projektowania i przetwarzania danych osobowych: wskazówki jak uniknąć błędów i jak je przygotować zgodnie z RODO
  • co zrobić w przypadku naruszenia danych zatrudnionych?
 • Stare / nowe instytucje i ich zadania
  • podstawowe pojęcia, czyli kto jest kim?
  • Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO – nowe zadania i kompetencje
  • administrator, współadministratorzy, podmiot przetwarzający - zadania i obowiązki
  • Inspektor Ochrony Danych zamiast ABI: kiedy jest niezbędny?
 • Nowość: surowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO
  • znaczące kary pieniężne: kiedy i za co grożą?
  • owysokość i zasady nakładania kar

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

 • Uczymy się wyznaczania aktywów, definiowania zagrożeń i planowania postępowania z zagrożeniami.
 • W ramach warsztatów weryfikujemy:
  • Informacje (co przetwarzamy?)
  • Programy i systemy informatyczne – software (czym?)
  • Infrastruktura IT – hardware („na czym”?)
  • Obiekty, budynki, pomieszczenia (gdzie?)
  • Pracownicy (kto?)
  • Outsourcing (zlecamy?)
  • Zagrożenia i zapobieganie (na co uważać?)

Lokalizacja

Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny

http://www.krolkazimierz.pl/

Agenda

14 marca 2018

zakwaterowanie od godz: 14:00

15 marca 2018

I Moduł - godziny: 9:00 - 15:00

16 marca 2018

II Moduł - godziny: 9:00 - 15:00

Cena zawiera

 • 2 noclegi w 4* Hotelu Król Kazimierz (zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach, zakwaterowanie w pokoju pojedynczo wiąże się z dopłatą 295 zł za dobę)
 • Uroczysta kolacja
 • Nielimitowane korzystanie z wodnej strefy wellness z biczami wodnymi, jacuzzi i kompleksem saun
 • 1 zabieg SPA
 • Pełne wyżywienie
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe (materiały, certyfikat, długopis, notatnik, teczki, broszury)
 • Opieka organizatora

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku - Rozporządzenie RODO - Warsztaty praktyczne

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane