Śniadanie - Nie takie RODO straszne

Start:
16. marzec 2018
Koniec:
16. marzec 2018
Kod:
4360GD
Cena:
32,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Gdańsk
Wolne miejsca:
60 of 60

Cel szkolenia

Nie takie RODO straszne. Zamiany prawne na Pomorskim Śniadaniu Biznesowym

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Russell Bedford Polska razem zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Pomorskich Śniadań Biznesowych. Tym razem poruszymy gorący temat tego roku: RODO.

Cel: Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, w tym dane osobowe pracowników. W jego trakcie zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz jak one wpływają na nowe obowiązki przedsiębiorców. W szczególności pozwoli to na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji i zatrudnienia.

Śniadanie przeznaczone jest dla pracowników działów kadr (HR), pracowników działów IT, pracowników działów sprzedaży i handlowych oraz kadry menadżerskiej, czyli osób, które kształtują politykę personalną przedsiębiorstwa. Spotkanie jest również adresowane dla pracowników innych działów, jeżeli bezpośrednio przetwarzają oni dane osobowe (marketingu, obsługi klienta, etc.) oraz dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w firmie.

Prowadzący

Anna Kamińska-Pietnoczko

Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Paweł Wróbel

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy Work Time Planner, a także stałym konsultantem kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i czasie pracy.

Program

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 • zasada legalności
 • zasada celowości
 • zasada adekwatności
 • zasada merytorycznej poprawności
 • zasada integralności i poufności danych
 • zasada ograniczenia przechowywania danych
 • zasada przejrzystości
 • zasada rozliczalności

Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu

Weryfikacja procedur postępowania z danymi osobowymi pod kątem wytycznych RODO:

 • czy dana organizacja musi prowadzić rejestr czynności przetwarzania?
 • czy istnieją procedury co do realizacji praw podmiotów danych, np. prawa dostępu do danych, przeniesienia danych
 • czy istnieją procedury co do realizacji obowiązków administratora danych, np. w zakresie powiadomień o naruszeniach do osoby lub organu
 • czy dana organizacja musi przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania danych?
 • czy dana organizacja ma obowiązek wyznaczenia inspektora danych?

Wyznaczenie danych i zbiorów do analizy ryzyka

Analiza ryzyka – etapy

Podstawowe punkty, które muszą zostać uwzględnione przy analizie ryzyka

Analiza ryzyka – praktyczne przykłady

 • dla danych pracownika
 • kontrahentów
 • klientów
 • marketingu
 • tajemnic produkcji

Lokalizacja

Gdańsk, Olivia Sky Club, Olivia Tower w Olivia Business Centre, al. Grunwaldzka 472D w Gdańsku

Informacje organizacyjne

Śniadanie odbywać się będzie w godzinach 9:00 - 13:00

Prosimy o wcześniejszą rezerwację ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

W ramach spotkania:

 • materiały
 • pyszna kawa i herbata
 • kruchy poczęstunek
 • opieka organizatora

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Śniadanie - Nie takie RODO straszne

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane