Kadry i płace

Polecamy korzystac ze szoleń kadrowo-płacowych które znajdują się w ofercie naszych partnerów.

Zapraszamy wszystkich pracowników zainteresowanych tematyką kadrowo-płacową do korzystania z naszej oferty. W trakcie szkoleń eksperci wyjaśnią zmiany w przepisach prawa pracy w tym kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z urlopami rodzicielskimi, omówią problemy związane z zasadami rozliczania urlopów, zasiłków i czasu pracy.

Wszystkie terminy
Kurs:  
Nazwa szkolenia Start Koniec Lokalizacja Cena*
Czas pracy w handlu – najnowsze regulacje i ograniczenie pracy w niedziele 19. Lut 2019 19. Lut 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Czas pracy w produkcji 2019 19. Lut 2019 19. Lut 2019 Wrocław 490,00 PLN
Czas pracy – podejście praktyczne dla produkcji, logistyki i energetyki. Warsztaty 2019 19. Lut 2019 19. Lut 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Czas pracy – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym 19. Lut 2019 19. Lut 2019 Kraków 430,00 PLN
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac 19. Lut 2019 19. Lut 2019 Łódź 430,00 PLN
Równoważny czas pracy 2019 19. Lut 2019 19. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Umowy cywilnoprawne 2019 – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych. 19. Lut 2019 19. Lut 2019 Bydgoszcz 430,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS 19. Lut 2019 19. Lut 2019 Katowice 430,00 PLN
Czas pracy w handlu – najnowsze regulacje i ograniczenie pracy w niedziele 20. Lut 2019 20. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Czas pracy w produkcji 2019 20. Lut 2019 20. Lut 2019 Poznań 490,00 PLN
Czas pracy – podejście praktyczne dla produkcji, logistyki i energetyki. Warsztaty 2019 20. Lut 2019 20. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Czas pracy – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym 20. Lut 2019 20. Lut 2019 Wrocław 490,00 PLN
Równoważny czas pracy 2019 20. Lut 2019 20. Lut 2019 Wrocław 490,00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich 21. Lut 2019 22. Lut 2019 Poznań 890,00 PLN
Emerytury i renty - najnowsze zmiany w 2019r. 21. Lut 2019 21. Lut 2019 Wrocław 490,00 PLN
Finanse dla menedżerów i niefinansistów 21. Lut 2019 22. Lut 2019 Wrocław 890,00 PLN
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 2019 – zmiany oraz aktualne problemy 21. Lut 2019 21. Lut 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Prawne aspekty rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników 21. Lut 2019 21. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi - obowiązki i ryzyka pracodawcy 21. Lut 2019 21. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS 21. Lut 2019 21. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Zmiany w Kodeksie Pracy, z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO 21. Lut 2019 21. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 22. Lut 2019 22. Lut 2019 Wrocław 490,00 PLN
Emerytury i renty - najnowsze zmiany 2019r. 22. Lut 2019 22. Lut 2019 Łódź 430,00 PLN
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 22. Lut 2019 22. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce 22. Lut 2019 22. Lut 2019 Olsztyn 430,00 PLN
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 22. Lut 2019 22. Lut 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian 2019 22. Lut 2019 22. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS 22. Lut 2019 22. Mar 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Zatrudnianie cudzoziemców 2019 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. 22. Lut 2019 22. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Budżetowanie i kontrola kosztów 25. Lut 2019 26. Lut 2019 Wrocław 890,00 PLN
Excel dla średniozaawansowanych 25. Lut 2019 26. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
HR DLA MENADŻERÓW 26. Lut 2019 27. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
NARZĘDZIOWNIA REKRUTERA 2019 26. Lut 2019 27. Lut 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – rewolucyjne zmiany wynikające z RODO oraz ze znowelizowanego Kodeksu pracy i rozporządzenia dotyczącego dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 1. Mar 2019 1. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę w świetle RODO i Kodeksu pracy - od nawiązania do ustania: stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub samozatrudnienia 1. Mar 2019 1. Mar 2019 Kraków 430,00 PLN
Akademia Kadr i Płac 4. Mar 2019 5. Mar 2019 Wrocław 890,00 PLN
DOKUMENTACJA KADROWA 2019 4. Mar 2019 4. Mar 2019 Lublin 430,00 PLN
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac 4. Mar 2019 4. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac 4. Mar 2019 4. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac ObserwowaneDrukujEmail Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy 4. Mar 2019 4. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Umowy cywilnoprawne 2019 – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych. 4. Mar 2019 4. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS 4. Mar 2019 4. Mar 2019 Bydgoszcz 430,00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich 5. Mar 2019 6. Mar 2019 Gdańsk 890,00 PLN
DOKUMENTACJA KADROWA 2019 5. Mar 2019 5. Mar 2019 Łódź 430,00 PLN
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac 5. Mar 2019 5. Mar 2019 Kraków 430,00 PLN
Umowy cywilnoprawne 2019 – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych. 5. Mar 2019 5. Mar 2019 Wrocław 490,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS 5. Mar 2019 5. Mar 2019 Kraków 430,00 PLN
Zatrudnianie cudzoziemców 2019 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. 6. Mar 2019 6. Mar 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 7. Mar 2019 7. Mar 2019 Poznań 490,00 PLN
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 7. Mar 2019 7. Mar 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce 7. Mar 2019 7. Mar 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 2019 – zmiany oraz aktualne problemy 7. Mar 2019 7. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 7. Mar 2019 7. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian 2019 7. Mar 2019 7. Mar 2019 Poznań 490,00 PLN
Czas Pracy 2019 r. - aspekty praktyczne 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Czas Pracy 2019 r. - aspekty praktyczne 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Czas pracy w handlu – najnowsze regulacje i ograniczenie pracy w niedziele 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Czas pracy w produkcji 2019 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Czas pracy – podejście praktyczne dla produkcji, logistyki i energetyki. Warsztaty 2019 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Wrocław 490,00 PLN
Czas pracy – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Poznań 490,00 PLN
Dokumentacja pracownicza od A do Z 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Wrocław 490,00 PLN
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek dla pracodawców 8. Mar 2019 9. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Praktyczne aspekty prawa pracy 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej – 1 styczeń 2019 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Poznań 0,00 PLN
Równoważny czas pracy 2019 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Poznań 490,00 PLN
Rozliczanie podróży służbowych i innych wyjazdów pracowniczych 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Wrocław 490,00 PLN
Zatrudnianie cudzoziemców 2019 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. 8. Mar 2019 8. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – rewolucyjne zmiany wynikające z RODO oraz ze znowelizowanego Kodeksu pracy i rozporządzenia dotyczącego dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 11. Mar 2019 11. Mar 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę w świetle RODO i Kodeksu pracy - od nawiązania do ustania: stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub samozatrudnienia 11. Mar 2019 11. Mar 2019 Bydgoszcz 430,00 PLN
Zarządzanie zmianą 11. Mar 2019 12. Mar 2019 Poznań 890,00 PLN
Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard 11. Mar 2019 12. Mar 2019 Katowice 840,00 PLN
Reforma RODO w Dziale HR 12. Mar 2019 12. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Współpraca pracodawcy i związku zawodowego po rewolucyjnych zmianach prawa – 1.1.2019 12. Mar 2019 12. Mar 2019 Poznań 490,00 PLN
ROZMOWA OCENIAJĄCO - ROZWOJOWA 13. Mar 2019 14. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
TRENING SKUTECZNOŚCI OSOBISTEJ W PRACY 13. Mar 2019 14. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
Zmiany w Kodeksie Pracy, z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO 14. Mar 2019 14. Mar 2019 Wrocław 490,00 PLN
Czas pracy w handlu – najnowsze regulacje i ograniczenie pracy w niedziele 15. Mar 2019 15. Mar 2019 Szczecin 490,00 PLN
Czas pracy w produkcji 2019 15. Mar 2019 15. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Czas pracy – podejście praktyczne dla produkcji, logistyki i energetyki. Warsztaty 2019 15. Mar 2019 15. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Czas pracy – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym 15. Mar 2019 15. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Emerytury i renty z ZUS oraz obowiązki płatników składek wobec ubezpieczonych ubiegających się o te świadczenia a także organu rentowego z racji zatrudnienia świadczeniobiorców 15. Mar 2019 15. Mar 2019 Bydgoszcz 430,00 PLN
Równoważny czas pracy 2019 15. Mar 2019 15. Mar 2019 Bydgoszcz 430,00 PLN
Równoważny czas pracy 2019 15. Mar 2019 15. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Podatek od nieruchomości 2019 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo 18. Mar 2019 18. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
V Konferencja Kadry i Płace 2019 - rewolucyjne zmiany 18. Mar 2019 19. Mar 2019 Warszawa, Hotel Marriott 1790,00 PLN
Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 19. Mar 2019 19. Mar 2019 Kraków 430,00 PLN
Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce ObserwowaneDrukujEmail Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 19. Mar 2019 19. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 19. Mar 2019 19. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce 19. Mar 2019 19. Mar 2019 Nie określono 490,00 PLN
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 19. Mar 2019 19. Mar 2019 Kraków 430,00 PLN
Prawo pracy z uwzględnieniem zmian 2019 19. Mar 2019 19. Mar 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Zmiany w Kodeksie Pracy, z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO 20. Mar 2019 20. Mar 2019 Kraków 430,00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych 21. Mar 2019 22. Mar 2019 Gdańsk 890,00 PLN
Akademia Kadr i Płac 21. Mar 2019 22. Mar 2019 Gdańsk 890,00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich 21. Mar 2019 22. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
Budżetowanie i kontrola kosztów 21. Mar 2019 22. Mar 2019 Poznań 890,00 PLN
DOKUMENTACJA KADROWA 2019 21. Mar 2019 21. Mar 2019 Nie określono 430,00 PLN
Emerytury i renty - najnowsze zmiany w 2019r. 21. Mar 2019 21. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac 21. Mar 2019 21. Mar 2019 Wrocław 490,00 PLN
Umowy cywilnoprawne 2019 – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych. 21. Mar 2019 21. Mar 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS 21. Mar 2019 21. Mar 2019 Wrocław 490,00 PLN
Zarządzanie konfliktem i trudnymi pracownikami w zespole 21. Mar 2019 21. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Zarządzanie projektami i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych 21. Mar 2019 22. Mar 2019 Gdańsk 890,00 PLN
Zatrudnianie cudzoziemców 2019 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach 21. Mar 2019 21. Mar 2019 Kraków 430,00 PLN
Czas Pracy 2019 r. - aspekty praktyczne 22. Mar 2019 22. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Czas pracy kierowców 2019r. - aktualny stan prawny 22. Mar 2019 22. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
DOKUMENTACJA KADROWA 2019 22. Mar 2019 22. Mar 2019 Olsztyn 430,00 PLN
Dokumentacja pracownicza od A do Z 22. Mar 2019 22. Mar 2019 Kraków 430,00 PLN
Emerytury i renty - najnowsze zmiany w 2019r. 22. Mar 2019 22. Mar 2019 Poznań 490,00 PLN
KOMPENDIUM PRAWA PRACY 22. Mar 2019 22. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 22. Mar 2019 22. Mar 2019 Poznań 430,00 PLN
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – korekta listy płac – poprawność naliczania listy płac 22. Mar 2019 22. Mar 2019 Poznań 490,00 PLN
Umowy cywilnoprawne 2019 – jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych. 22. Mar 2019 22. Mar 2019 Katowice 430,00 PLN
Budżetowanie i kontrola kosztów 25. Mar 2019 26. Mar 2019 Katowice 840,00 PLN
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej – 1 styczeń 2019 25. Mar 2019 25. Mar 2019 Bydgoszcz 430,00 PLN
Zatrudnianie cudzoziemców 2019 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. 25. Mar 2019 25. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Podatek od nieruchomości 2019 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo 27. Mar 2019 27. Mar 2019 Wrocław 490,00 PLN
Przegląd kadrowo - płacowy w zakresie Kodeksu pracy, dokumentacji pracowniczej ze szczególnym uwzględnieniem Pracowniczych Planów Kapitałowych 27. Mar 2019 29. Mar 2019 Wisła, Hotel Gołębiewski 2950,00 PLN
Praktyczne aspekty prawa pracy 29. Mar 2019 29. Mar 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Rozliczanie podróży służbowych i innych wyjazdów pracowniczych 29. Mar 2019 29. Mar 2019 Poznań 490,00 PLN
HR DLA MENADŻERÓW 1. Kwi 2019 2. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek dla pracodawców 5. Kwi 2019 5. Kwi 2019 Poznań 490,00 PLN
Zatrudnianie cudzoziemców 2019 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. 5. Kwi 2019 5. Kwi 2019 Poznań 490,00 PLN
REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I RODO 2019 8. Kwi 2019 8. Kwi 2019 Nie określono 490,00 PLN
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej – 1 styczeń 2019 8. Kwi 2019 8. Kwi 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY - 2019 8. Kwi 2019 8. Kwi 2019 Nie określono 490,00 PLN
Analiza decyzji menedżerskich 9. Kwi 2019 10. Kwi 2019 Katowice 840,00 PLN
Jak wygrać z "rynkiem pracownika" - czyli pozyskać i zatrzymać specjalistów w firmie? 9. Kwi 2019 9. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 0,00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 9. Kwi 2019 10. Kwi 2019 Nie określono 0,00 PLN
Podróż służbowa – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych - aspekt prawno-podatkowy 10. Kwi 2019 10. Kwi 2019 Katowice 430,00 PLN
Samochód w działalności gospodarczej 2019 - rozliczenie w podatku dochodowym (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) - regulamin dot. wykorzystywania samochodów służbowych - warsztaty 10. Kwi 2019 10. Kwi 2019 Nie określono 430,00 PLN
Zmiany w Kodeksie Pracy, z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO 10. Kwi 2019 10. Kwi 2019 Katowice 430,00 PLN
Zmiany w Kodeksie Pracy, z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO 10. Kwi 2019 10. Kwi 2019 Gdańsk 430,00 PLN
Czas Pracy 2019 r. - aspekty praktyczne 11. Kwi 2019 11. Kwi 2019 Poznań 490,00 PLN
Czas pracy kierowców 2019r. - aktualny stan prawny 11. Kwi 2019 11. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Dokumentacja pracownicza od A do Z 11. Kwi 2019 11. Kwi 2019 Wrocław 490,00 PLN
KOMPENDIUM PRAWA PRACY 11. Kwi 2019 11. Kwi 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Czas Pracy 2019 r. - aspekty praktyczne 12. Kwi 2019 12. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Dokumentacja pracownicza od A do Z 12. Kwi 2019 12. Kwi 2019 Katowice 430,00 PLN
KOMPENDIUM PRAWA PRACY 12. Kwi 2019 12. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Czas pracy w produkcji 2019 15. Kwi 2019 15. Kwi 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Excel dla pracowników biurowych 15. Kwi 2019 16. Kwi 2019 Nie określono 890,00 PLN
Excel od podstaw 15. Kwi 2019 16. Kwi 2019 Nie określono 890,00 PLN
Word dla zaawansowanych - zastosowania praktyczne 15. Kwi 2019 16. Kwi 2019 Gdańsk 0,00 PLN
Zarządzanie zmianą 15. Kwi 2019 16. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
Zintegrowany kurs specjalistów MS Excel od podstaw do poziomu zaawansowanego 15. Kwi 2019 18. Cze 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 2550,00 PLN
Zrównoważona Karta Wyników - Balanced Scorecard 15. Kwi 2019 16. Kwi 2019 Poznań 890,00 PLN
Analiza decyzji menadżerskich 16. Kwi 2019 17. Kwi 2019 Wrocław 890,00 PLN
Czas pracy w produkcji 2019 16. Kwi 2019 16. Kwi 2019 Poznań 490,00 PLN
Prawne aspekty rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników 16. Kwi 2019 16. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Współpraca pracodawcy i związku zawodowego po rewolucyjnych zmianach prawa – 1.1.2019 16. Kwi 2019 16. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 16. Kwi 2019 17. Kwi 2019 Nie określono 890,00 PLN
Koszty uzyskania przychodów w działalności przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia praktyczne. 17. Kwi 2019 17. Kwi 2019 Poznań 0,00 PLN
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019 19. Kwi 2019 19. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS 19. Kwi 2019 19. Kwi 2019 Nie określono 430,00 PLN
Zatrudnianie cudzoziemców 2019 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. 19. Kwi 2019 19. Kwi 2019 Wrocław 430,00 PLN
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej – 1 styczeń 2019 22. Kwi 2019 22. Kwi 2019 Kraków 430,00 PLN
Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce  Nowość 23. Kwi 2019 23. Kwi 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Dokumentacja pracownicza w 2019 roku 23. Kwi 2019 23. Kwi 2019 Lublin 0,00 PLN
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 23. Kwi 2019 23. Kwi 2019 Bydgoszcz 430,00 PLN
Od zatrudnienia do zwolnienia – ABC kadrowca 23. Kwi 2019 23. Kwi 2019 Łódź 0,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. 23. Kwi 2019 23. Kwi 2019 Lublin 430,00 PLN
Podróż służbowa – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych - aspekt prawno-podatkowy 24. Kwi 2019 24. Kwi 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Samochód w działalności gospodarczej 2019 - rozliczenie w podatku dochodowym (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) - regulamin dot. wykorzystywania samochodów służbowych - warsztaty 24. Kwi 2019 24. Kwi 2019 Lublin 430,00 PLN
Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce 26. Kwi 2019 26. Kwi 2019 Łódź 430,00 PLN
DOKUMENTACJA KADROWA 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach 26. Kwi 2019 26. Kwi 2019 Zielona Góra 430,00 PLN
Dokumentacja pracownicza w 2019 roku 26. Kwi 2019 26. Kwi 2019 Łódź 430,00 PLN
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 26. Kwi 2019 26. Kwi 2019 Poznań 490,00 PLN
Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia 2019 26. Kwi 2019 26. Kwi 2019 Łódź 430,00 PLN
Od zatrudnienia do zwolnienia – ABC kadrowca 26. Kwi 2019 26. Kwi 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 0,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. 26. Kwi 2019 26. Kwi 2019 Nie określono 430,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY 2018 RODO a ZFŚS 26. Kwi 2019 26. Kwi 2019 Poznań 490,00 PLN
Koszty uzyskania przychodów w działalności przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia praktyczne. 7. Maj 2019 7. Maj 2019 Łódź 430,00 PLN
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 7. Maj 2019 8. Maj 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
Podróż służbowa – rozliczanie delegacji i innych wyjazdów służbowych - aspekt prawno-podatkowy 8. Maj 2019 8. Maj 2019 Bydgoszcz 430,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- ZMIANY - 2019 8. Maj 2019 8. Maj 2019 Katowice 430,00 PLN
Zatrudnianie cudzoziemców 2019 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. 8. Maj 2019 8. Maj 2019 Łódź 430,00 PLN
Czas pracy - zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce  Nowość 9. Maj 2019 9. Maj 2019 Katowice 430,00 PLN
Dokumentacja pracownicza w 2019 roku 9. Maj 2019 9. Maj 2019 Bydgoszcz 430,00 PLN
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 9. Maj 2019 9. Maj 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi - obowiązki i ryzyka pracodawcy 9. Maj 2019 9. Maj 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. 9. Maj 2019 9. Maj 2019 Zielona Góra 430,00 PLN
Zmiany w Kodeksie Pracy, z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO 9. Maj 2019 9. Maj 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej – 1 styczeń 2019 10. Maj 2019 10. Maj 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Czas pracy – podejście praktyczne dla produkcji, logistyki i energetyki. Warsztaty 2019 13. Maj 2019 13. Maj 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Czas pracy – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym 13. Maj 2019 13. Maj 2019 Kraków 430,00 PLN
Dokumentacja pracownicza w 2019 roku 13. Maj 2019 13. Maj 2019 Gdańsk 490,00 PLN
Excel dla średniozaawansowanych 13. Maj 2019 14. Maj 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 890,00 PLN
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 13. Maj 2019 13. Maj 2019 Wrocław 490,00 PLN
Równoważny czas pracy 2019 13. Maj 2019 13. Maj 2019 Wrocław 490,00 PLN
Współpraca pracodawcy i związku zawodowego po rewolucyjnych zmianach prawa – 1.1.2019 14. Maj 2019 14. Maj 2019 Katowice 430,00 PLN
Czas pracy – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym 20. Maj 2019 20. Maj 2019 Wrocław 490,00 PLN
Równoważny czas pracy 2019 20. Maj 2019 20. Maj 2019 Poznań 490,00 PLN
Czas Pracy 2019 r. - aspekty praktyczne 23. Maj 2019 23. Maj 2019 Kraków 430,00 PLN
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 23. Maj 2019 23. Maj 2019 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej – 1 styczeń 2019 23. Maj 2019 23. Maj 2019 Wrocław 490,00 PLN
Emerytury i renty - najnowsze zmiany w 2019r. 24. Maj 2019 24. Maj 2019 Łódź 430,00 PLN
Emerytury i renty - najnowsze zmiany w 2019r. 24. Maj 2019 24. Maj 2019 Wrocław 490,00 PLN
*+VAT
Polecane szkolenia