Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie

Start:
8. luty 2018
Koniec:
9. luty 2018
Kod:
1857WA
Cena:
1100,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

{tab=Cel}

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Metod kapitalizacji odsetek
  • Rachunku oprocentowania i dyskontowania
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Sposobów pomnażania kapitałów klientów
  • Opracowania harmonogramów spłat kredytów
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych   decyzyjnie

Szkolenie kierowane jest dla pracowników przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, w tym kadry menedżerskiej , specjalistów i inżynierów zajmujących się rachunkiem oraz kalkulacjami finansowymi.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami kalkulacji finansowych, doradzania klientom odnośnie korzystnych lokat i kredytów.

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny kalkulacji finansowych
 • wzrost kompetencji w zakresie finansów
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • wzrost umiejętności w obszarze lokat, pożyczek, kredytów, funduszy inwestycyjnych

Korzyści dla firmy:

Podmiot poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez wykorzystanie wiedzy i kwalifikacji przygotowanych pracowników
 • zwiększenia wartości firmy, a tym samym korzyści dla właścicieli i klientów
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

METODA

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formieprzy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych: wykładów, prezentacji, dyskusji grupy, analizy przypadków, ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych, w trakcie których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia.

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Uwaga: Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych arkusza kalkulacyjnego Excel. Zatem na szkolenie proszę zabezpieczyć się w kalkulatory i laptopy.

{tab=Prowadzący}

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”).

{tab=Program}

I DZIEŃ
 • Podstawowe zagadnienia (wprowadzenie)
  • Procent prosty i składany
  • Dyskonto proste i składane
  • Kapitalizacja prosta i złożona
  • Kapitalizacja ciągła
  • Warsztaty praktyczne
 • Kalkulacja wartości pieniądza w czasie (przykłady)
  • Wartość przyszła pieniądza w czasie
   • Oprocentowanie proste
   • Oprocentowanie składane (złożone)
  • Wartość obecna pieniądza w czasie
   • Dyskontowanie proste
   • Dyskontowanie składane (złożone)
  • Kapitalizacja odsetek
  • Nominalna i efektywna stopa procentowa
  • Warsztaty praktyczne
Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
II DZIEŃ
 • Strumienie płatności - cash flows (przykłady)
  • Strumienie różnych przepływów gotówkowych
  • Strumienie równych płatności
  • Rachunek rent
  • Kalkulacja funduszy
  • Warsztaty praktyczne
 • Harmonogramy spłat kredytów
  • Metody równych płatności
  • Metody różnych płatności
  • Warsztaty praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

{tab=Lokalizacja}

Warszawa, ul. Marynarska 11

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Kalkulacje finansowe zmienna wartość pieniądza w czasie

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane