Ochrona danych osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych (RODO) obejmują swoim zakresem nowe przepisy, które zaczną obowiązywać już od 25 maja 2018 r. Każda firma przetwarzająca dane osobowe obywateli Europy będzie musiała sprostać nowym obowiązkom w związku z rozporządzeniem UE 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) wraz z przepisami krajowymi, czyli Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Równocześnie konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem nowych obowiązków mogą okazać się bardzo kosztowne, zarówno operacyjnie jak i wizerunkowo. Kluczowe w tym kontekście okazuje się zapewnienie firmom jak najszybszego przygotowania się do zmian.

Wszystkie terminy
Kurs:  
Nazwa szkolenia Start Koniec Lokalizacja Cena*
Przetwarzanie danych osobowych nowe wyzwania, obowiązki i sankcje wynikające z RODO 15. Paź 2018 15. Paź 2018 Warszawa, ul. Marynarska 11 490,00 PLN
*+VAT
Polecane szkolenia