Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu w 2018 roku a RODO nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców

Start:
16. marzec 2018
Koniec:
16. marzec 2018
Kod:
4215WA
Cena:
540,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Marynarska 11

Cel szkolenia

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że od 25.5.2018 r. zacznie obowiązywać nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wymusi zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Jednym z działów w firmie, który nie uniknie konieczności dostosowania się do nowych regulacji będzie HR. W interesie każdego pracodawcy, który chce uniknąć bardzo wysokich kar finansowych jest zatem pozyskanie wiedzy o nowych obowiązkach nałożonych na administratorów danych.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian Kodeksu pracy. W trakcie szkolenia dowiesz się jak uniknąć problemów związanych z niewłaściwym zatrudnianiem pracowników, w tym ze źle przeprowadzonym procesem rekrutacyjnym. Odnosi się to zarówno do przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji, jak i ochrony danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, w zatem każdej firmy działającej na polskim rynku.

Prowadzący

Anna Kamińska-Pietnoczko

Jest prawnikiem specjalizującym się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Ponadto jest redaktorem prowadzącym Monitor Prawa Pracy C.H. Beck oraz autorką licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy do Kodeksu Pracy.

Program

 • Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a rozporządzenie unijne (RODO)
  • co stanie się 25.5.2018 r.?
  • jakie są główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych?
  • jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?
 • Pułapki związane z procesem rekrutacyjnym
  • jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie?
  • jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji i jakie są konsekwencje jego złamania?
  • jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej?
  • jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę?
  • jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika?
  • jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?
  • czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne?
  • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników?
 • Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika
  • jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie?
  • jakie są roszczenia pracownika dyskryminowanego?
  • co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać?
  • czy można monitorować pracowników?
  • czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy)?
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • nowe zasady przetwarzania danych kadrowych – co się zmieni w maju 2018?
  • czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, instytucjom, członkom rodziny)?
  • jak długo można przetwarzać dane pracowników?
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu – zmiany wynikające z RODO
  • jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych?
  • co to są się tzw. dane osobowe szczególnych kategorii i czy można je przetwarzać w zatrudnieniu?
  • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych – czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników?
 • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody?
  • czy dotychczasowe klauzule zgody w maju 2018 wciąż będą aktualne?
  • kiedy warto uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?
 • Nowe obowiązki administratora danych – jak się przygotować do kontroli ze strony organu nadzorczego?
  • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
  • rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
  • szacowanie ryzyka
  • ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
  • inspektor danych osobowych zamiast ABI – czy jego powołanie jest konieczne?
 • Nowe prawa kandydatów na pracowników i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę – jak przygotować się do ich realizacji?
  • prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR – jak i kiedy informować pracowników w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych?
  • prawo dostępu do danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczania przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do sprzeciwu
  • prawo do niepodlegania profilowaniu,
  • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)
 • Powierzanie przetwarzania (outsourcing) danych kadrowych
  • jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych?
  • jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych kadrowych?
 • Surowe sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych
  • jakie są zadania i uprawnienia nowego organu nadzorczego? – Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO
  • kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości?
  • co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę?
  • jakie są pozostałe roszczenia, które grożą pracodawcy za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych?

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu w 2018 roku a RODO nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane